Nagroda

Z przyjemnością informujemy, że znaleźliśmy się wśród firm nagrodzonych przez tygodnik „Wprost” statuetką Orłów. Nagrodę tę otrzymaliśmy za szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju.

„ORŁY WPROST to nawiązanie do wyjątkowego wyróżnienia, które otrzymał wydawca „Wprost”, Michał Maciej Lisiecki, od Instytutu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego za to, iż w codziennej działalności dowiódł, że prowadząc biznes, można nieść białoczerwoną flagę wysoko, być patriotą i działać na rzecz Polski.”

www.orly.wprost.pl