Robert Musiał

Ekspert polskiego i europejskiego rynku paliw płynnych.  Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie na Wydziale Mechanicznym oraz Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Transportu i Łączności. Wielokrotnie uczestniczył w szkoleniach i warsztatach z zakresu zarządzania sprzedażą produktami naftowymi oraz doskonalenia umiejętności managerskich. Maratończyk, pasjonat sportu i fotografii.