Solumus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Zdrojowa 40, 02-927 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000640579

NIP nr 5252679229
Kapitał zakładowy: 118.500 zł (wpłacony w całości)

13.02.2020 Zawiadomienie

25.08.2020 Zawiadomienie

28.09.2020 Wezwanie

21.10.2020 Wezwanie

17.11.2020 Wezwanie

10.12.2020 Wezwanie

04.01.2021 Wezwanie

18.03.2021 Zawiadomienie

Solumus Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Płocku
Armii Krajowej 34 m. 5, 09-410 Płock
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000751370

NIP nr 7743204548
Kapitał zakładowy: 5.600.000 zł (wpłacony w całości)

28.09.2020 Wezwanie

21.10.2020 Wezwanie

17.11.2020 Wezwanie

10.12.2020 Wezwanie

04.01.2021 Wezwanie